Kto sme

ArtFin tvorí tím skúsených odborníkov v oblasti finančníctva, galérií a aukčných domov s profesionálnou orientáciou a prehľadom na trhu so slovenským výtvarným umením. Dlhoročné know-how sme sa rozhodli pretaviť do vytvorenia unikátneho systému obchodovania s výtvarnými dielami.

Prví na Slovensku

ArtFin sústreďuje kapitál z vlastných a cudzích zdrojov na financovanie založených výtvarných diel, čím vytvára – na slovenskom trhu prvú a jedinú – alternatívu k doterajším štandardným finančným produktom. To všetko s nízkym rizikom a fixným výnosom 7,5% p. a.

Žiadne starosti s kúpou

Investor výtvarné dielo nekupuje, len ho dočasne financuje po dobu jedného roka s vopred určenou výškou výnosu. ArtFin je spoločnosť, ktorá celý úverový systém inštitucionálne zastrešuje a zabezpečuje tak vyvážený vzťah medzi veriteľom a dlžníkom (majiteľom výtvarného diela).

Férovosť a transparentnosť

Našou prioritou je eliminácia rizík, ktoré môžu medzi veriteľom a dlžníkom (vlastníkom založeného umeleckého diela) vzniknúť. Veriteľ poskytne zvolením konkrétneho výtvarného diela úver spoločnosti ArtFin, ktorá sa tak stáva jeho dlžníkom. ArtFin získaný úver - v rovnakej výške a na rovnaké dielo - poskytne svojmu dlžníkovi (majiteľovi diela). Vybrané dielo sa tak stáva sprostredkovaným záložným inštrumentom konečného dlžníka vo vzťahu k prvotnému veriteľovi. Počas celého úverového vzťahu je založené výtvarné dielo deponované v trezore ArtFin.

Všetky vaše ďalšie otázky ochotne zodpovieme v sekcii OTÁZKY A ODPOVEDE.

Nenašli ste, čo hľadáte?

KONTAKTUJTE NÁS PRIAMO!

ArtCapital
ArtCapital
ArtBid
ArtBid
ArtFin
ArtFin

chcete

investovať?

Overte si na prehľadnej číselnej osi, aká bude konečná výška výnosov z vašej investície.