PRÍLEŽITOSŤ

je v očiach investora

Ako prví prinášame na Slovensko nový model alternatívneho investovania do výtvarných diel. Funguje jednoducho, transparentne a investičná príležitosť nie je limitovaná vašimi odbornými znalosťami výtvarného umenia. Z našej virtuálnej galérie si vyberiete dielo s vopred určenou výškou úveru a po roku sa vám vstupná investícia vráti aj s výnosom 7,5 % p. a.

Graf
Bezpečná investícia

BEZPEČNÁ

investícia

Aby ste sa stali veriteľom na založené výtvarné dielo, nepotrebujete umenovedné zázemie. Výtvarné dielo nekupujete, na limitovaný čas sa len stáva reálnym aktívom, založeným vo Váš prospech. Investičná príležitosť tohto typu je preto vhodná pre každého, nielen pre zberateľov výtvarné umenia.

Bezpečná investícia

garantovaný

výnos

Každé úverované výtvarné dielo prináša veriteľovi výnos 7,5 % p. a. ArtFin garantuje splatenie úveru veriteľovi v termíne splatnosti.

Bezpečná investícia

PROFESIONALITA

A ODBORNOSŤ

ArtFin tvorí tím skúsených odborníkov v oblasti finančníctva, galérií a aukčných domov s profesionálnou orientáciou a prehľadom na trhu so slovenským výtvarným umením.

chcete

investovať?

Overte si na prehľadnej číselnej osi, aká bude konečná výška výnosov z vašej investície.

UMENIE A FINANCIE

pod jednou strechou

Spoločnosť ArtFin ako prvá na Slovensku vytvorila unikátny finančný systém rovnocenne prepájajúci zberateľskú a investorskú funkciu výtvarného umenia. Vystavovanie, obchodovanie a spravovanie umeleckých diel renomovaných slovenských autorov realizujeme prostredníctvom činností vlastnej umeleckej galérie Art Capital a vlastného aukčného domu Art Bid.

ArtCapital
ArtCapital
ArtBid
ArtBid
ArtFin
ArtFin

chcete

si požičať?

Vlastníte vzácne výtvarné dielo? Využite možnosť rýchlej a dostupnej pôžičky ručenej umením. Pošlite nám prostredníctvom kontaktného formulára relevantné informácie o obraze (meno autora, názov diela, rok vytvorenia, rozmery, značenie, doklad o potvrdení originality, história vystavovania/reprodukovania, fotografia diela v amatérskej alebo profesionálnej kvalite) spoločne s vašimi kontaktnými údajmi. Ozveme sa vám čo najskôr.